Systemy Grzania C.O. za pomocą kotła indukcyjnego

Kocioł indukcyjny jest to nowoczesne urządzenie grzewcze. Oferowane przez nas kotły nie posiadają grzałek elektrycznych, które szybko się zużywają i wpływają na obecność kamienia w wodzie. Kotły działają na zasadzie zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Zjawisko to polega na zmianie strumienia pola magnetycznego. Powstające w ten sposób prądy wirowe zapewniają efektywną i ekonomiczną pracę urządzenia. Zakup kotła indukcyjnego to inwestycja na lata.

Systemy Grzania C.O. za pomocą kotła indukcyjnego z buforem wody


Bufory ciepła przynoszą wymierne korzyści właścicielom budynków , bez względu na sposób ogrzewania pomieszczeń. Magazynowanie ciepła w instalacji pozwala je wykorzystać wtedy, kiedy jest realne zapotrzebowanie i zapewnić efektywną i oszczędną pracę urządzeń grzewczych. Jak działają bufory ciepła, dlaczego warto je zainstalować i jak zarządzać ich pracą – przeczytaj poniżej.

Czym jest bufor ciepła?

Mówiąc najprościej bufor ciepła to dobrze zaizolowany zbiornik, który zasilany jest wodą płynącą z kotła. Swoim wyglądem łudząco przypomina zasobnik ciepłej wody użytkowej, czyli popularny bojler. Jego najbardziej charakterystycznymi cechami jest prostota, trwałość oraz odporność na korozję.

 W wersji podstawowej bufor ciepła występuje z czterema przyłączami: dwoma do podłączenia źródła ciepła, dwoma do odbioru ciepła.

 W przypadku gdy kocioł nagrzeje wodę w zbiorniku, cała instalacja grzewcza jest zasilania jeszcze przez kilka do kilkunastu godzin po wyłączeniu kotła indukcyjnego (do momentu wystudzenia bufora).

Odpowiednio skonstruowany bufor ciepła można zasilać z kilku źródeł ciepła. O tym jak bardzo skomplikowana będzie instalacja z buforem ciepła decydują rodzaje i ilość źródeł ciepła, sposób ich zasilania oraz ilość odbiorników.

Bufor ciepła może spełniać wiele różnych funkcji:

 • bojlera CWU
 • zbiornika solarnego
 • magazynu ciepła pochodzącego z instalacji elektrycznej
 • sprzęgła hydraulicznego
 • wymiennika ciepła (bufor wyposażony w wężownicę)

Wśród zalet wykorzystania bufora ciepła w instalacji wymieniane są najczęściej:

 • czyste i efektywne spalanie opału,
 • mniejsza częstotliwość rozpalania
 • optymalna temperatura w pomieszczeniach
 • możliwość korzystania z nagromadzonego ciepła przez całą dobę
 • ułatwienie współpracy kotła z ogrzewaniem niskotemperaturowym (podłogówka)
 • mniejsze nakłady finansowe na ogrzanie budynku
 • mniejsza emisja substancji szkodliwych i ograniczenie gromadzenia się sadzy w przewodzie kominowym
 • wykorzystanie ciepła pochodzącego z różnych źródeł do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

Jak każde rozwiązanie także montaż buforów ciepła ma jednak swoje ograniczenia. Jednym z podstawowych jest powierzchnia kotłowni. Zbiornik na bufor ciepła zajmuje sporo miejsca, które trzeba specjalnie na jego montaż wygospodarować. Inwestorów zniechęca także czasem cena zbiornika, sięgająca rzędu kilku tysięcy złotych.

Pomimo wymienionych kosztów jednak inwestycja ta wciąż pozostaje opłacalna i zwraca się w ciągu kilku lat.

Jak wybrać odpowiedni bufor ciepła?

Dla wyboru bufora kluczowe znaczenie ma zapotrzebowania budynku na ciepło. Przede wszystkim od niego powinna być uzależniona wielkość, a dokładniej pojemność bufora. Zazwyczaj w instalacjach montowane są bufory mogące pomieścić 1000-2000 litrów wody.

Gotowy zbiornik przeznaczony na bufor ciepła to koszt około 2000-2500 zł. Jeśli dodatkowo wyposażymy go w wężownice (solarną oraz CWU) to koszt wzrośnie niemal dwukrotnie.
Wybierając bufor ciepła warto sprawdzić moc kotła oraz jego pojemność zasypową, a także rodzaj paliwa, ponieważ w przypadku tych mało kalorycznych jak np. odpady drewniane, jeden zasyp może okazać się niewystarczający, aby nagrzać wodę.

Bufor ciepła może współpracować efektywnie z:

 • kotłami, ponieważ umożliwia bezproblemową pracę w warunkach przejściowych temperatur, kiedy zmniejszenie mocy cieplnej powoduje niecałkowite spalanie opału.
 • ogrzewaniem podłogowym, ponieważ pozwala na ekonomiczne spalanie opału w kotle w wysokich temperaturach i efektywną pracę podłogówki na dopasowanej niskiej temperaturze zasilania.
 • kotłami indukcyjnymi i kolektorami słonecznymi, ponieważ bufor pozwala kotle, jak i kolektorom uruchamiać się rzadziej, ale na dłużej. Dzięki temu poprawia się efektywność działania urządzeń.

Bufor ciepła – korzystaj z ciepła kiedy chcesz

Instalacja systemu grzewczego ze zbiornikami akumulacyjnymi pozwala na nieograniczone wykorzystanie inwencji instalatora oraz inwestora. To rozwiązanie bardzo korzystne, ponieważ możemy przechowywać ciepło z bardzo małymi stratami i pobierać je dokładnie wtedy, kiedy jest ono potrzebne. Montaż bufora ciepła sprawdza się w zestawieniu z wieloma źródłami zasilania i przynosi inwestorom liczne korzyści. W przypadku kotła zasypowego sterowanego elektronicznie pozwoli obniżyć koszty i zmniejszyć zużycie urządzenia grzewczego. Ma to szczególnie znaczenie w okresach przejściowych, ponieważ w warunkach obniżonego zapotrzebowania na ciepło opał zamiast się spalać, lekko tli i powoduje poważne zanieczyszczenie kotła oraz komina.

Zainteresowane firmy współpracą prosimy o kontakt

  Zapraszamy do współpracy!